Tid og sted

Normalt har vi vielser i formannskapssalen eller kommunestyresalen på rådhuset i ordinær arbeidstid torsdager og fredager. Om det er ønsker om andre dager eller andre steder så vil vi være behjelpelig med å løse det så langt det lar seg gjøre og vi har ledige vigslere. Våre vigslere har rett til å vie hvor som helst i Norge, men kun plikt til å vie lokalt i Alta.  Vi kan gjennomføre vigsler på norsk, samisk, engelsk og fransk. 

Ønske om andre dager eller andre steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre. 

Alta kommune gjennomfører ikke vigsler i fellesferie på sommer, nyttårsaften, julaften eller røde dager.  
Ønsker dere vielse i denne perioden/slike dager vil det være avhengig av at vi har vigsler som kan stille på jobb.

Slik går dere fram

Før dere kan gifte dere må dere gjøre to ting:

En prøvingsattest er et dokument som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder og må være gyldig den dagen dere gifter dere.

Hva koster det?

Vielse er gratis for vigsler som gjennomføres på Alta rådhus innenfor Alta kommunes åpningstid.
Vigsel utenfor arbeidstid på Alta rådhus må betale et vederlag på 1.324 kroner. 

Andre lokaler/steder: Pris etter forespørsel. Kostnader skal dekke eventuelle reiseutgifter, kost, overtid for vigsler, etc 

Bryllupsdagen

Brudeparet, vitnene og eventuelle gjester må møte opp 10 minutter før seremonien.
Brudeparet må framvise legitimasjon. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.  
Vielsen vil foregå på norsk, samisk, engelsk eller fransk dersom dette er avtalt på forhånd. Dersom en av dere eller begge ikke behersker norsk, samisk, engelsk eller fransk, må dere selv skaffe kvalifisert tolk.

Bekreftelse på vigsel

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest.
 
Endelig bekreftelse på vigsel
Det er Skatteetaten som sender ut endelig bekreftelse på vigsel.
1. mars 2020 lanserte Skatteetaten en ny praktsis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest på papir får dere en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn.
Det vil fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest i Altinn. Personer som ikke er bosatt i Norge får fortsatt tilsendt vigselsattest.