Elever med lang avstand til skolen

Elever i 1. og 2. klasse som bor mer enn 2 kilometer fra skolen og elever i 3. – 10. klasse som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss. Måling av avstand gjøres fra dør til dør etter korteste gangavstand langs brøytet vei. Elevenes folkeregistrerte adresse anses som elevenes hjem.

Elever med særlig farlig og vanskelig skolevei

Elever med en skolevei som vurderes som særlig farlig eller vanskelig har rett til gratis skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. Forholdene som gjør veien særlig farlig eller vanskelig må kunne dokumenteres.

Retningslinjene finner du her

Hvis eleven oppfyller både kravet til lang avstand og særlig farlig eller vanskelig skolevei, er det lang avstand det skal søkes på. Fylkeskommunen har ansvar for skyss av elever med lang avstand til skolen.

Det er kommunen som har ansvar for skyss av elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei og som ikke oppfyller kravet om lang avstand. Kommunen kan i disse tilfellene sette opp egen transport eller henvise elever til fylkeskommunens etablerte kollektivtilbud, om et slikt tilbud eksisterer.

Hvordan søke?

Når elever har rett til gratis skoleskyss må foresatte fylle ut søknadsskjema som leveres til elevens skole. Dette gjelder for alle barne- og ungdomsskoler i Finnmark, og gjelder uavhengig av om eleven trenger skoleskyss i form av buss, båt, egentransport eller taxi.

Du søker via Snelandias portal for skoleskyss

Etter at skolen har registrert søknaden vil saken enten bli behandlet automatisk eller av en saksbehandler i fylkeskommunen eller kommunen. Når saken er ferdigbehandlet vil elever og foresatte motta et enkeltvedtak som bekrefter om eleven har fått innvilget gratis skyss eller ikke.