Type skoleskyss

Avstanden mellom skole og hjem må overstige 2 km for grunnskolens 1. og 2. klasse, og 4 km for grunnskolens 3. til 10. klasse. Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti.