Kreftkoordinator kan bistå med:

  • Informasjon og veiledning rundt diagnose, behandling og veien videre
  • Være et bindeledd mellom personen med kreft og andre tjenester
  • Støttesamtaler til personer med kreft og deres nærpersoner

Kreftkoordinator i Alta kommune er utdannet kreftsykepleier. Kreftkoordinatoren er organisert i Koordinerende enhet.