Dette innebærer kjøp og salg av arealer, samt utleie i form av festekontrakt i henhold til tomtefestelovens bestemmelser.

I tillegg forvaltes reguleringsplan, kommune-/kommunedel-plan med hensyn til kommunale eiendommer.


Kontaktskjema
Søknad om leie av kommunal grunn
Søknad om kjøp av tilleggsareal
Søknad om kjøp/innløsning av festetomt
Spørsmål om festetomt
Melding om ulovlig bruk av kommunal grunn

Ferdig utfylte skjemaer sendes på epost til grunnforvalteren på grunnforvalter@alta.kommune.no