Spillemidler til idrettsanlegg

Det kan søkes om spillemidler til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg. For eksempel kan alle idrettslag, sammenslutninger under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges bilsportforbund søke om spillemidler.

For nærmiljøanlegg kan i tillegg borettslag, bygdelag og velforeninger søke.

Eksempel på nærmiljøanlegg er sandvolleyballbane, tursti, skileikanlegg, trimparker og frisbeegolfbane.

For å søke om spillemidler må anlegget være med i kommunens plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen tas opp til behandling hvert år.

Frist for søknad om spillemidler er 1. november.

Søknaden sendes elektronisk på https://www.anleggsregisteret.no/

Mer informasjon: 
Hos kulturdepartementet
https://www.godeidrettsanlegg.no/

Spillemidler til kulturbygg

Det kan søkes om spillemidler til bygging eller rehabilitering av kulturbygg.

Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordning for lokale kulturbygg på vegne av Kulturdepartementet. Muligheter for å søke på inntil 1/3 av kostnadene maks 2 million kroner i tilskudd.

Ta kontakt med kommunen og fortell om planene før 15. desember.

Innspillet må inneholde:

  • hvem søker
  • lokalisering, kart
  • total kostnad
  • finansiering
  • plan for drift/vedlikehold
  • byggestart
  • begrunnelse

Prioriteringen av innspillene blir behandlet politisk i januar/februar

Blir prosjektet med på kommunens prioriteringsliste, er fristen for å søke 1. mars. https://www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/

Alta kommune videresender søknaden til fylkeskommunen innen 1. april.

Hva kan det søkes om tilskudd til:

Nybygg eller rehabilitering av grendehus, kulturhus, flerbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur slik som bibliotek, kino, bygg for museum eller andre kulturvern tiltak.

Det kan også søkes til scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for billedkunst.

Det er i utgangspunktet kun eier av bygget som kan søke om tilskudd.

Alle som har planer om slike bygg må ta kontakt med Alta kommune kulturvirksomheten ved Aase-Kristin H. Abrahamsen, tlf 78 45 53 82 eller aaab@alta.kommune.no  før 15. desember. Ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen, vi hjelper og veileder søkeren.

Mer informasjon hos Finnmark fylkeskommune