Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm. Trygghetsalarm installeres i private hjem, leiligheter, omsorgsboliger. Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste. Prisen på trygghetsalarm er lik for alle inntektsgrupper. Alle som har ønske om trygghetsalarm kan få dette som en betalingstjeneste. Det vil bli opprettet en elektronisk journal for deg slik at hjemmetjenesten kan få opp opplysninger om deg. Om du mister tilbehør til alarmen eller noe blir ødelagt vil du bli fakturert for kostnadene det medfører. Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm.

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm vil vi legge vekt på:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Forutsetninger for iverksetting

  • Du forstår og mestrer bruken av trygghetsalarmen.
  • Du forstår at den bærbare alarmenheten må bæres til enhver tid.
  • Du godkjenner montering av elektronisk dørlås.