Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

For seniorer

Det skal være godt å bo i Alta - i alle livets faser

Demografien i Norge og Alta er i endring ettersom de store barnekullene fra 1940- og 50-tallet når pensjonsalderen. Alta kommune har fastsatt seniorpolitikk og strategier for ivaretakelse av seniorer som ressurs.

For Alta kommune er det viktig å bygge videre på det som har skapt stadig flere og bedre helse- og omsorgstjenester i kommunen, blant annet i samarbeid med private, ideelle organisasjoner og frivilligheten. Ved siden av utviklingen av spesialisthelsetilbudet, vil kommunens egen kartlegging av folkehelsestatusen følges opp. Forebyggende arbeid, tiltak for folkehelsa og samhandling blir viktige innsatsområder i årene som kommer. Innenfor helse- og omsorgsfeltet finnes store muligheter for innovasjon og verdiskapning. 

Det som er bra for seniorer er som regel godt for hele samfunnet.

Vi ønsker å vite mer om hva du mener! Meld inn dine innspill til kommunen slik at vi kan bli bevisst på hva som fungerer, hva som må forbedres og hva som mangler. Hjelp oss til å hjelpe dere.

Her sender du inn dine innspill

Rådet for likestilling

Aktuelt