Reglement

1. Innmelding skjer elektronisk via Alta kulturskole sin hjemmeside.
 
2. Det må søkes skriftlig om permisjon, og alle utmeldinger skal være skriftlig til kulturskolen. Mailadresse kulturskolen@alta.kommune.no
 Kulturskolen vil alltid gi skriftlig tilbakemelding når oppsigelse eller permisjonssøknader er mottatt.
 
3. Elever som starter på nytt tilbud, kan innen 14 dager etter tildeling si opp uten ekstra kostnader. Fortsetter man utover disse 14 dagene må man betale for inneværende semester.
 
4. Alle elever, som ikke fullfører et påbegynt semester, må betale kontingent for hele semesteret (halvt år).
 
5. I forbindelse med prosjekter, utstillinger og konserter kan kulturskolen endre timeplan og undervisningsopplegg. Dette gjelder også elever med enetimer. Elever som ikke ønsker å delta i slike prosjekter, vil ikke få annet tilbud i prosjektperioden.
 
6. Elevkontingenten betales to ganger i året, det vil si vårsemesteret og høstsemesteret. 
 
7. Kulturskolen kan avlyse inntil 2 undervisningstimer pr. semester før det blir gitt reduksjon i kontingenten.
 
8. Elever/foresatte må gi beskjed til lærer eller kulturskolen ved fravær.
 
Følg oss på vår hjemmeside www.altakulturskole.no og facebook.com/altakulturskole

Priser

Elevbetaling barn og unge1825 kroner pr semester
Søskenrabatt315 kroner pr semester
Elevbetaling voksne2435 kroner pr semester
Instrumentleie105 kroner pr måned
Materiellkostnad kunstfag315 kroner pr semester

 

Betaling

 • Når du starter opp, kan du/dere si opp tilbudet (skriftlig oppsigelse) senest 14 dager etter første tildelte time. Da vil det ikke bli sendt ut faktura.
 • Det faktureres to ganger i året, høst og vår.
 • Tilbudet må sies opp før semesterstart (høst/vår) dersom man skal unngå fakturering.
 • Søskenrabatt og flerfagsrabatt vil bli gitt når man betaler full pris i inneværende semester.
 • Tilbudet må sies opp skriftlig til kulturskolen@alta.kommune.no

Hva skjer når søknaden er sendt til kulturskolen

 • Søknaden blir satt på venteliste på hvert enkelt fag
 • Administrasjon vil behandle søknaden fortløpende
 • Sender ut opptaksbrev dersom det er ledige plasser
 • Din søknad vil ligge på venteliste til vi kan tilby plass
 • Vi tildeler plass etter søkedato

Undervisningslokaler

 • Skoleveien 10 – slagverk og pianoundervisning
 • Steppi (lille gymsal tilknyttet Altahallen) – dans og musikal
 • Kuben – korps og teater
 • Kulturskolen, Kinoveien 11 – piano, gitar, sang, piano, fiolin, sanglek, barnekor, messing og treblås instrumenter
 • Kinoveien 13 – visuelle kunstfag
 • Alta videregående skole – teater skoleåret 2022/2023
 • Gakori skole – fiolin – treblås og messinginstrumenter
 • Tverrelvdalen skole - messinginstrument