Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Innsyn

Offentlegloven inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument og når et dokument blir offentlig.

Her kan du lese hele offentlighetsloven

Forskjellsbehandling er ikke tillatt, og som hovedregel skal innsyn gis gratis. Loven har en bestemmelse om «merinnsyn». Det betyr at myndighetene skal vurdere om det kan gis innsyn, selv om dette i utgangspunktet kan nektes.

Loven har bestemmelser om unntak fra retten til innsyn. Slike unntak kan være begrunnet med at opplysningene er underlagt taushetsplikt. Dokumenter som er utarbeidet som ledd i organets interne saksbehandling, de såkalte organinterne dokumenter, kan også unntas fra innsyn.

Loven inneholder regler om hvordan den som blir nektet innsyn kan klage og om hvordan klager i offentlighetssaker skal behandles.