Stadig mer av det vi holder på med er avhengig av eksterne penger. Mer og mer av både statlige, internasjonale og private penger er lagt i fond og ordninger vi kan søke på.  F.eks. EU sine midler til ungdomssatsing alene tildeler 100 millioner kroner hver uke! Tilskuddsportalen har oversikt over ca 6000 støtteordninger.

Alta kommune har et abonnement som gir alle ansatte i kommunen og alle registrerte organisasjoner i Alta tilgang.  Portalen er rimelig selvforklarende både i forhold til innlogging og hvordan du finner aktuelle tilskuddsordninger. Ca en gang i året arrangeres også en workshop både for ansatte og for lag og foreninger. Her gis en kort innsikt i tilskudds jungelen og kunnskap og knep for å nå frem.

Les mer på tilskuddsportalen.no