Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Husk å lese av vannmåleren

Alta kommune sender nå ut sms og avlesningskort for vannmåleravlesing 2022. Les mer

Næringsarealer

Under oppdatering

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Skillemo næringsområde. Foto: Mediaveien

Skillemo næringsområde. Foto: Mediaveien

Kontakt

Besøksadresse: Alta rådhus, Sandfallveien 1

Næringssjef Jørgen Kristoffersen
Tlf: 78 45 51 30 / 997 94 344
Epost: jokr@alta.kommune.no

Næringskonsulent Dag Arne Johannessen
Tlf: 78 45 51 37 / 900 35 712
Epost: dajo@alta.kommune

Næringsavdelingen er kommunens redskap i utviklingsarbeid mot eksisterende og nye næringsaktører, og en naturlig samarbeidspart for næringslivet.
 
Avdelingen arbeider innenfor et mangfold av næringer:
• Bygg og anlegg
• Fiskeri og havbruk
• Reiseliv
• Handel-, service og kulturnæringer
• IT
• Landbruk.
 
Næringsavdelingen samarbeider med næringslivet om utarbeidelse av langsiktige strategier og årlige handlingsplaner for kommunens næringsrettede innsatsområder. Planene knyttes opp mot utdanning/kompetanseutvikling og infrastruktur innen hvert av områdene.  Næringsavdelingen har også et tett samarbeid med UIT, Campus Alta.
 
Vårt hovedmål er å skape nye arbeidsplasser gjennom å styrke rammebetingelsene for næringslivet i kommunen og ta vare på allerede eksisterende arbeidsplasser.
 
Andre oppgaver knyttet til næringsavdelingen er markedsføring av Alta kommunikasjonstilbud, tildeling av industri- og forretningstomter, utdanning, vertskapsfunksjoner m.m.
 
Vi gir råd og veiledning til etablerere og bedrifter, og bistår i arbeidet med kontakt mot andre offentlige instanser.