Skillemo næringsområde utgjør sammen med Altahøyden Sør (post@altahoyden.no) de største tilrettelagte utbyggingsområder i Nord-Norge - og vil være viktige verktøy for å skape videre vekst i Alta.

Les mer på skillemo.no

Nå starter vi jobben med Skillemo II, og tar gjerne imot innspill.