Huset har nesten 1000 kvadratmeter med tilrettelagte aktiviteter for unge, i stor grad drevet av unge selv. Nærmest alle som ønsker det får nøkkelkort til Huset og har dermed tilgang alle dager hele året.

Kafeen er åpent 6 dager i uka for absolutt alle i målgruppa. 

Ungdomsrådet i Alta har egne lokaler på Huset.