Reisetilskudd til individuelle utøvere

Tilskuddet gjelder for alle individuelle idrettsutøvere som deltar i nasjonale stevner/mesterskap, og som er medlem i en klubb eller et lag fra Alta kommune.

Av den årlige budsjettposten benyttes 40 % til individuelle idrettsutøvere.

Det er utøverens klubb/lag som søker og eventuelt får tilskuddet. Det kan søkes på reiser som har vært utført fra 1. desember forrige år til 30. november.

Opplysninger som må fremkomme i søknaden:

Navn på mesterskapet
Sted
Tid
Navn på utøvere
Legg ved resultatlister.

Søknadsfrist er 1. desember. Tilskuddet blir dermed utbetalt på etterskudd.

Reisetilskudd til lagidretter

Tilskuddet gjelder for alle lagidretter i Alta, som møter lag i seriespill utenfor landsdelen. Dobbeltkamper regnes som en reise. Av den årlige budsjettposten går 60% til lagidrett.

For håndball regnes 14 deltakere og for fotball 17 deltakere. Også andre lagidretter kan søke.

Terminlister/kampoppsett legges ved søknaden.

Søknadsfrist 15. mai