Planleggingsdager

Barnehagene har stengt 7 dager hvert barnehageår i forbindelse med planlegging og samarbeid for personalet. 

Kommunalleder for oppvekst og kultur fastsetter 1 av dagene i forbindelse med oppstart av nytt barnehageår. Barnehagens samarbeidsutvalg fastsetter de resterende 6 dagene. SU må se til skoleruta i forbindelse med fastsetting av planleggingsdager. 

Planleggingsdagene kan være forskjellige fra barnehage til barnehage, dagene bestemmes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU).
Sjekk med din barnehage når den har planleggingsdager.

 

Ferie

Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 uker må være sammenhengende og avvikles i perioden 1. juni – uke 32. Behov for overføring av ferie mellom to barnehageår søkes om til styrer i den enkelte barnehage.

Barnehagens planleggingsdager kan regnes som ferie når det gis melding om dette på forhånd.

Ferie utenom hovedferie kan tas ut som enkeltdager forutsatt at beskjed er gitt til barnehagen på forhånd.  Fravær som skyldes sykdom kan ikke regnes som ferie.

Foreldrene skal innen 15. april gi skriftlig melding om når barna skal ha ferie. 

Barn som begynner etter 1.mai må også avvikle ferie, eller betale oppholdsavgift.

Sommerbarnehage

Alta kommune har sammenslåtte/sommerstengte barnehager 3 uker i juli/august. 
Minimum 2 barnehager er da åpne. Det betyr at barna kan få barnehagetilbudet i en annen barnehage enn der de går til vanlig. Så langt det lar seg gjøre vil det være ansatte fra egen barnehage tilstede i hele perioden. 

Barnehagene som holder åpent skal dekke behovet for samtlige kommunale barnehager sentralt i Alta, inkl. Tverrelvdalen og Rafsbotn. 

Talvik barnehage har sommerstengt i 29 og 30. Dersom nye uker foreslås må dette opp i samarbeidsutvalget seneste 01.09 året før.

I Leirbotn barnehage vedtas sommerstenging av samarbeidsutvalget.

Sammenslåing av barnehager i samme område kan vurderes/gjennomføres i forbindelse med avvikling av høytider (f.eks. jul og påske). Foreldrene skal ha informasjon om dette senest 3 uker i forkant. 

Åpningstider

Barnehagene kan ha ulike daglige åpningstider innenfor tidsrommet 06.30 – 17.00, men ikke mer enn 9,5 timer per dag. 
Samarbeidsutvalget fastsetter åpningstiden etter en årlig brukerundersøkelse blant foreldre.

Ved fastsetting av åpningstiden må minst 3 familier ha samme behov for åpningstid på starten og/eller på slutten av dagen.

Etter særskilt vedtak fattet av kommunalleder for oppvekst og kultur og barnehagens samarbeidsutvalg kan nevnte tidsramme fravikes. 

Barnehagene har åpent alle hverdager, unntatt lørdager og offentlige høytids- og helligdager.
Barnehagene stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Jul- og nyttårsaften er barnehagene stengt.