Ved å føre klimaregnskap kan vi se hvordan utslippene i Alta utvikler seg. Det er vanlig å gjøre det etter retningslinjene i GHG-protokollen. Det gjør vi også i Alta. Det interne klimaregnskapet er ført fra 2016 og frem til siste utgave fra 2022. I 2022 ble Alta kommune klimapartner, da fikk vi også mulighet til å føre ett enda mer omfattende klimaregnskap. Det kan du finne på nettsiden til Klimapartnere

Miljødirektoratet lager klimaregnskap for alle kommunenne i Norge. Dette viser utslipp fra hele altasamfunnet. Det klimaregnskapet finner du på denne siden.

Graf over utslipp fra 2009-2018

Kommunen har utviklet klimaregnskap for egen virksomhet:

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2016

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2017

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2018

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2019

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2020

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2021

Klimaregnskap for den kommunale driften året 2022