Det kan gå opp til 4 år fra en søker første gangen om spillemidler til søknaden blir innvilget. Kommunal garanti kan sikre låntaker gunstig lånebetingelser.

En søknad om kommunal garanti må inneholde:

  • Hva skal finansieres
  • Styrebeslutning eller fullmakt gitt fra styret som bekrefter vedtak om søknad
  • Eventuelle vedtekter, hvem er daglig leder, hvem sitter i styret, bankforbindelser
  • Utskrift fra Brønnøysundregistrene
  • Tilbud på annen finansiering, lånebeskrivelse – betingelser
  • Siste årsberetning og regnskapsoversikt 2 siste år, med eventuelle kommentarer
  • Budsjett for virksomheten
  • Kommentarer om driften fokus på inntekter og risiko
  • Banklikviditet

Søknad om kommunal garanti kan sendes inn når fylkeskommunen har godkjent søknaden om spillemidler.

Søknaden sendes til Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta, postmottak@alta.kommune.no