Hvem kan få TT-kort

TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort.

TT-kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren.

Hvordan søke om TT-kort

Det er din bostedskommune som avgjør om du får TT-kort eller ikke. Søknad skal dermed sendes din bostedskommune for saksbehandling. Søknadsskjema finnes lenger ned på denne siden. 

Du kan søke om å bli en del av TT-ordningen gjennom hele året. Søknaden vil bli behandlet i løpet av fire uker. Kort utstedes så snart søknad er behandlet og godkjent.

Kommunene godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier.

Bruker selv har alltid et ansvar for å informere kommunene om det skulle oppstå endringer som er av betydning i forhold til brukergodkjenningen.

Fortrinnsvis skal det søkes elektronisk via søknadskjema

Dersom du må ettersendes dokumenter pr post skal de adresseres til:

Alta kommune
Servicesenteret
PB 1403
9506 Alta
 

Klageadgang

Du kan klage på avgjørelsen om TT-kort. Klagen skal sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Informasjon til deg som har TT-kort

Rogaland Taxi AS administrerer TT-ordningen for fylkeskommuner og NAV.

Her kan du sperre kortet, sjekke saldoen og søke refusjon.