I forbindelse med etablering av nytt renseanlegg i Talvik vil vei Talvikbukta være stengt for gjennomkjøring. Det skal ikke graves i vei, men på grunn av anleggstrafikk og deponering langs vei vil den måtte stenges. Gående og syklende kan passere i helgene. Se kartutsnitt.

Anleggsperioden vil vare fram til august 2024, men dersom det lar seg gjøre vil veien åpnes for trafikk før fellesferien starter i midten av juli. Entreprenør er Pedersen maskin AS. 

Prosjektleder hos Alta kommune er Ailin Therese Gaino. Ved spørsmål kan hun kontaktes på e-post: AilinTherese.Gaino@alta.kommune.no

Virksomhet Kommunalteknikk