Selv om fløya «bare» er fra 1974, har både tekniske anlegg og bygningskroppen fått spor etter tidens tann, og krever en solid oppgradering.
Arealene som tidligere rommet sykestua og sykehjemmet skal bygges om til kontorlokaler for ansatte i Alta kommune.

Hvordan ser framtidens kontorlokaler ut? Det er noe av det vi lurer på i tiden etter korona.
Etter flere år med prøving og feiling på åpne kontorlandskap, ser det ut som det var tradisjonelle cellekontor som holdt helseadministrasjonen i gang i denne strevsomme tiden. En tid vi forhåpentligvis ser en ende på. Vil nye trender gjøre seg gjeldende? Og vil vi hoppe på disse?

Spørsmålene over er noe av det vi håper å få svar på når vi går i gang med renoveringen. Kan man gjennom arkitektoniske løsninger, nye tekniske installasjoner og dyktige entreprenører skape et arbeidssted som folk trives i, og ønsker å være en del av? Det er det som er målet når vi nå i høst lyser ut denne lille anbudskonkurransen. Det er et lite prosjekt, med et fremtidsrettet mål som forhåpentligvis frister til stor konkurranse. Det er et prosjekt som vi gjennom godt samarbeid og samspill med totalentreprenør, arkitekt, rådgivere,rørlegger, elektriker og ventilasjonsentreprenør planlegger å starte i vinter og ferdigstille i løpet av 2022.

Renovering E4_1.jpgRenovering E4_2.jpg

Renovering E4_3.jpg