Nye poser
Knyt en pose på avfallsbeholderen.
Renovatøren legger ut en ny rull med poser på tømmedag.

Du kan også hente nye poser hos Vefas på Amtmannsnes eller hos kundetorget på Alta rådhus.