Matrikkelenhetene som skal slås sammen må ha samme eier/eiere, og ha de samme økonomiske heftelsene eller være heftelsesfrie. Den sammenslåtte matrikkelenheten bør normalt bli ett sammenhengende areal.

Krav om sammenslåing gjøres på skjema fra Statens kartverk. Sammen med skjema skal det leveres oversiktskart som viser hvilke matrikkelenheter som ønskes sammenslått. 

Oversiktskart hentes på kommunens kartportal

Skjema for krav om sammenslåing


Sammenslåing av eiendommer er gratis.

Søknad med vedlegg skal sendes til: Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta eller elektronisk til postmottak@alta.kommune.no