Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Alta og situasjonen i Ukraina

Kommuneledelsen får fortløpende informasjon om situasjonen fra Statsforvalteren og fra sentrale myndigheter som Politiets sikkerhetstjeneste, UDI, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Vurderingen av sikkerhetssituasjonen og trusselbildet hos oss er som normalt, og vi er for tiden ikke under noen høyere trussel eller risiko enn vanlig. Forsvaret følger ekstra nøye med på situasjonen.

Ukrainske borgere som har vært til registrering hos politiet kan kontakte Alta kommunes saksbehandlere direkte:

Svanhild Jørgensen 45396961
Astrid Lien 92685611

Ta kontakt mellom 08.00 – 15.30 

Ved akutt hjelp kveld og helg ta kontakt på: 45865571

Epost kan sendes til roger.tobiassen@alta.kommune.no  

Інформація про перебування в Норвегії для біженців з України

Informasjon om jodtabletter

Oversikt over tilfluktsrom i Alta kommune

Informasjon til deg som ønsker å hjelpe flyktninger

Trenger du noen å snakke med?

Ukraina

Aktuelt

Kart over Ukraina med kjernekraftverk merket

Informasjon fra Statsforvalteren

Urolige tider fører til mange spørsmål. Her er noen av de mest sentrale kildene til oppdatert informasjon om den spente situasjonen i Europa, og hvord...