Teamet består av ansvarlig lege, en stomisykepleier og en sårsykepleier.
Sår- og stomiteamet har klinikkdag hver tirsdag.

Tilbud som teamet kan bistå med: Sårstell, sårvurdering, måling av ankel-arm-index, valg av bandasjeutstyr, hjelp til å søke om refusjon på §5-22, veiledning og hjelp til valg av rett utstyr til stomi, hjelp ved lekkasjeproblematikk ved stomi, hjelp ved brokkproblem som følge av stomi.

Teamet kan også benyttes til kurs og opplæring av annet helsepersonell og er en ressurs som tilfaller hele den kommunale helsetjenesten (teamet kan kontaktes av alle kommunene i Finnmark og Nord Troms.

Målgruppe

Alle med stomi i Finnmark og Nord-Troms.
Alle med åpent sår i Finnmark og Nord-Troms
Helsepersonell med behov for veiledning innen sår og stomi
Helsepersonell som utfører sår og stomistell.

Kriterier og vilkår

Alle kan ta direkte kontakt med sår-og stomiklinikken for timebestilling.