Samisk - Álttá suohkan

Kvensk - Alattion komuuni

Samisk navnetjeneste har kommet med følgende tilrådning:
Álttá suohkan eventuelt også Álaheaju suohkan som sidestilt.  Dette på bakgrunn av at Álaheajju er fortsatt i bruk som stedsnavn for Alta.
På samisk må selve stedsnavnet(Alta) stå bøyd i genitiv. Áltá/ Álaheajju er grunnformen av det samiske navnet Alta, men genitivsformen er Álttá/Álaheaju.

Språkrådets kvenske stedsnavntjeneste har kommet med følgende tilrådning: Alattion komuuni.
Dette som følge av at på kvensk må selve stedsnavnet(Alta) stå bøyd i genitiv. Alattio er grunnformen av det kvenske navnet Alta, men genitivsformen er Alattion.

Innspill sendes til postmottak@alta.kommune.no

Høringsfrist: 14.05.24