Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Detaljregulering for reiselivsanlegg i Skaialuft

Planutvalget har den 04.05.22 vedtatt i sak 15/2022 at forslag til detaljregulering for reiselivsanlegg i Skaialuft (gnr.bnr. 27/472), bestående av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn. 

Detaljreguleringen har som hensikt å tilrettelegge for et nytt næringsbygg for en reiselivsbedrift i Skaialuft. Tiltakshaver er Uglebo Nord AS. Leietaker av bygget vil være foretaket Nord Ekspedisjon AS som driver videreformidling av turer og opplevelser (turproduksjon).

 

Plankart

Detaljregulering for Camp Alta

Planforslaget legges ut administrativt etter delegert myndighet fra planutvalget, ettersom planforslaget er i tråd med føringer gitt i kommuneplanens arealdel.

Planarbeidet har til formål å regulere eiendommene under Camp Alta i Steinfossveien i tråd med føringene i ny kommuneplanens arealdel. Planens intensjon er å legge til rette for bygging av 13 boliger i form av rekkehus og eneboliger samt videreføring av fritids- og turistformål i østre del av planområdet.

Plankart bilde

Detaljregulering for Stengelsmoen Nord

Alta kommunestyre har i møte den 04.04.2022 vedtatt reguleringsplan for Stengelsmoen nord. 

Formålet med planen er å å utnytte området nord for Stengelsmoen Avfallsplass til industri-, produksjon og lagervirksomhet som pga. funksjon og nærmiljøulemper, kan eller bør ligge utenfor by- og tettstedsområder.

Planen legger til rette for 11 nye industritomter og etablering av en ny offentlig adkomstvei inn til industriområde.

Plankart. Klikk på bildet for fullformat.

Detaljregulering for BBB3, Lille-Komsa

Administrasjonen vedtok ved delegert myndighet i saksnr. 690/21, at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for BBB3, Lille-Komsa med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Plankart BBB3, Lille-Komsa

Detaljregulering for Sibelco Nordic AS på Stjernøya i Alta

Planutvalget vedtok i møte den 25/11 at forslag til detaljregulering for Sibelco Nordic AS på Stjernøya i Alta med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Plankart Sibelco

Detaljregulering for B11-Amtmannsnes

Planutvalget vedtok i møte den 01.07.2021 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for B11-Amtmannsnes med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11. 

Detaljregulering for B11-Amtmannsnes

Forslag til Kommunal planstrategi 2021-2023

Planutvalget vedtok i møte den 06.10.2021 at forslag til planstrategi for Alta kommune 2021-2023 skal offentliggjøres og sendes på høring til statlige og regionale organer og nabokommuner i samsvar med plan-og bygningslovens §10-1.

Detaljregulering for Gakorimyra Sør-B7

Planutvalget vedtok i møte den 01.07.2021 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Gakorimyra Sør-B7 med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Gakorimyra sør B7