Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. september:

Husk å lese av vannmåleren

Alta kommune sender nå ut sms og avlesningskort for vannmåleravlesing 2022. Les mer

Kunngjøringer og høringer

Vedtatt detaljregulering for Camp Alta

Planutvalget i Alta kommune har i møte den 7. september 2022 vedtatt detaljregulering for Camp Alta. Vedtaket er delegert til planutvalget ettersom detaljreguleringen er i tråd med føringene i kommuneplanens arealdel. 

Planarbeidet har til formål å regulere eiendommene under Camp Alta i Steinfossveien i tråd med føringene i ny kommuneplanens arealdel. Planens intensjon er å legge til rette for bygging av 13 boliger i form av rekkehus og eneboliger samt videreføring av fritids- og turistformål i østre del av planområdet.

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12.

Skjermbilde

Detaljregulering for Stengelsmoen Nord

Alta kommunestyre har i møte den 04.04.2022 vedtatt reguleringsplan for Stengelsmoen nord. 

Formålet med planen er å å utnytte området nord for Stengelsmoen Avfallsplass til industri-, produksjon og lagervirksomhet som pga. funksjon og nærmiljøulemper, kan eller bør ligge utenfor by- og tettstedsområder.

Planen legger til rette for 11 nye industritomter og etablering av en ny offentlig adkomstvei inn til industriområde.

Plankart. Klikk på bildet for fullformat.

Detaljregulering for BBB3, Lille-Komsa

Administrasjonen vedtok ved delegert myndighet i saksnr. 690/21, at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for BBB3, Lille-Komsa med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Plankart BBB3, Lille-Komsa