Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer og høringer

Detaljregulering for BKS1, Lille-Komsa

Administrasjonen vedtok ved delegert myndighet i saksnr. 116/23, at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for BKS1, Lille-Komsa med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

Forslag til plankart.

Åpent møte om aktuelle saker på Amtmannsnes

I forbindelse med offentlig ettersyn (høring) av forslag til detaljregulering for Amtmannsnesveien 101 og igangsatt planprosess for detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Amtmannsnesveien, ønsker Alta kommune å gjennomføre et informasjonsmøte om sakene i kommunestyresalen mandag den 6. mars klokken 18:00.

Oversiktsbilde over Amtmannsnes tatt fra Komsafjellet som viser verdensarvområdet (WHS) og tiltaksområdet i Amtmannsnesveien 101. Foto: ©Jan Magne Gjerde.