Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Slik er smittesituasjonen akkurat nå

Oppdaterte tall på antallet smittede. Les mer

Kunngjøringer og høringer

Detaljregulering for Sibelco Nordic AS på Stjernøya i Alta

Planutvalget vedtok i møte den 25/11 at forslag til detaljregulering for Sibelco Nordic AS på Stjernøya i Alta med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Plankart Sibelco

Formannskapets innstilling til budsjett

Formannskapet var samlet torsdag 25. november og i dette møtet ble de politiske budsjettforslagene lagt frem. Posisjonen (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og de uavhengige) har lagt frem et fellesforslag.

Rødt, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har levert hvert sitt forslag.

Formannskapet

Detaljregulering for B11-Amtmannsnes

Planutvalget vedtok i møte den 01.07.2021 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for B11-Amtmannsnes med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11. 

Detaljregulering for B11-Amtmannsnes

Forslag til Kommunal planstrategi 2021-2023

Planutvalget vedtok i møte den 06.10.2021 at forslag til planstrategi for Alta kommune 2021-2023 skal offentliggjøres og sendes på høring til statlige og regionale organer og nabokommuner i samsvar med plan-og bygningslovens §10-1.

Detaljregulering for Gakorimyra Sør-B7

Planutvalget vedtok i møte den 01.07.2021 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Gakorimyra Sør-B7 med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

Gakorimyra sør B7
1