ordfører Monica Nielsen
Foto: Mediaveien ©Alta kommune

Ordfører

Navn: Monica Nielsen
Født: 1974
Parti: Arbeiderpartiet

Monica Nielsen fra Arbeiderpartiet er ordfører i Alta kommune.

Hun ble valgt som ordfører ved valget høsten 2015 for perioden 2015-2019. Høsten 2019 ble Nielsen gjenvalgt til en ny periode. I 2023 tok Nielsen fatt på sin tredje periode som ordfører og er valgt inn for perioden 2023-2027.

Monica Nielsen er oppvokst i Alta og har et stort hjerte for Nordlysbyen. Med unntak av et studieopphold i Frankrike har hun sin utdannelse fra Høyskolen i Finnmark der hun studerte økonomi og administrasjon.

Monica har hatt en rekke lederverv i partiet: gruppeleder (2011-2015), tidligere leder av Alta Aps kvinnenettverk og partilag samt nestleder (2007-2011) i hovedutvalg, havnestyret og administrasjonsutvalg. Hun har brei politisk erfaring fra sine 2 perioder i kommunestyret og formannskapet.

Kontaktinformasjon
Epost: monica.nielsen@alta.kommune.no
Tlf: 78 45 53 08
Mob: 900 41 535

Varaordfører
Varaordfører

Varaordfører

Navn: Jan Martin Rishaug
Født: 1962
Parti: Senterpartiet

Bakgrunn og tidligere politiske meritter:

Han ble valgt som varaordfører ved valget høsten 2019 for perioden 2019-2023. Rishaug er gjenvalgt som varaordfører høsten 2023 for perioden 2023-2027.

Jan Martin Rishaug er oppvokst på et lite småbruk i Rafsbotn i et av nærområdene til Alta by, en by det er godt å bo i med gode tjenester nær befolkningen. Han er utdannet El-verksmontør med fagbrev og har jobbet innenfor el-forsyning, salg og ledelse.

Jan Martin har hatt en rekke lederverv på forskjellige arenaer. Han har og har hatt lederverv både lokalt og regionalt i Senterpartiet som lokallagsleder (2013 – dd), nestleder i fylkespartiet (2015 – 2017), gruppeleder (2015 – 2019). Som kommunestyrerepresentant starter han på sin 5. periode hvorav fire som fast representant og sin 2. periode som fast representant i Formannskapet. I tillegg sitter han som komiteleder for utdanning i nye Troms og Finnmark Fylkesting.

Kontaktinformasjon
Epost: jan.martin.rishaug@alta.kommune.no
Mob: 908 66 055

Ordførerkjedet

Det nye ordførerkjedet ble overrakt Alta kommune 7. mars 2018 og fremhever Altas unike verdensarv.

Helleristningsmotiv hentet fra Nord Europas største helleristningsfelt ved Alta Museum samlet på et stort helleristingsmotiv, jaktgjerdet.

Det nye ordførerkjedet symboliserer altasamfunnet, en kommune som i over 7000 år har vært et godt sted å bo og leve. Alle helleristingene er i sølv og ligger på innrammede skifer plater, et materiale og en ressurs som har vært og fortsatt er viktig for Alta.

På hjerteside finner vi motiver som symboliserer mennesker, hvem vi er. Mann og kvinne, familien, bosetting- et hjem, en drektig elg som gir utrykk for fruktbarhet og fornyelse og laksen som drar opp i elva for å gyte.

"De 12 motivene er satt sammen og kan sees på som et levende samfunn, en kommune" 

På den andre siden finner vi symboler på hva innbyggerne trenger og hva som er viktig for et samfunn, for en kommune. To mennesker med et matbytte mellom seg. En skiløper som vitner om evnen til å klare seg og å overvinne seg selv og vi finner en jeger som symboliser det å lykkes og viktigheten av næringslivet.

En rein pryder også denne siden og vitner om mat fra naturen. Og vi finner  ei kveite, en fisk som kan bli enorm og som her symboliserer suksess og rikdom. Båten bak på kjedet binder elv og hav sammen, slik det er i vår kommune. De flotte motivene festet på jaktgjerdet, som også er et motiv fra våre helleristninger gjenspeiler den geografiske avgrensingen for en kommune.

Ordførerkjede 015[1].JPG

Med det gjennomsagde fangstgjerdet blir det en fin kontrast mellom det robuste/sterke og det lette og fragmenterte. Akkurat slik kunstneren ser Alta kommune.

Ordførerkjedet er produsert av Juhls sølvsmie i Kautokeino og er et ekte Finnmarksprodukt. Alta kommune er svært fornøyd med det nye ordførerkjedet og takker Sunniva Juhls og hennes stab for at de tok på seg oppdraget med å designe og produsere det.

 

1977-2015

Fortalt av Svein Aasegg
Ordførerkjedet ble gitt i gave til kommunen fra Alta sparebank i 1977. Gaven ble vedtatt høytidelig og enstemmig i bankens øverste organ (det lokale forstanderskap). Ref Altaposten og FD for 24.3.1977. 

Før selve overrekkelsen fikk vi vite at et viktig element i et slikt kjede var et kommunevåpen. Men det hadde kommunen på den tid ikke skaffet seg. Dermed ble kjedet og kommunevåpnet knyttet sammen i en felles historisk tilblivelse. Resultatet ble at kommunen først utlyste konkurranse om utforming av et slikt kjede etter gjeldende regler.

Bestemmelsene krevde bl.a. at et kommunevåpen skulle være “heraldisk riktig”. Konkurransen resulterte i kommunevåpnet vi da fikk. Og dermed kunne kjedet bestilles – før det kunne overrekkes slik det fremgår av både Altaposten og FD, - begge fra torsdag 24. mars 1977.

Ordførerkjedet ble sannsynligvis overrakt kommunen i et kommunestyremøte på tirsdagen før denne torsdagen.

Altaposten 24.03.1977

Ordførerkjede

Finnmark dagblad 24.03.1977

Finnmark dagblad

 

Tidligere ordførere

2011-2015 Laila Davidsen  2001-2011 Geir Ove Bakken    1991-2001 Eva Nielsen  1988-1991 Lars Bakken.png  1984-1988 Odd Arne Rasmussen.png