Delegasjonsreglement

Dette reglementet viser delegasjonen fra kommunestyret og til ulike politiske organer, samt delegasjonene til rådmannen. 

Delegasjonsreglement

Reglement for politiske styrer, råd og utvalg 2019-2023

Reglement for Alta kommunestyre, Alta formannsskap, administrasjonsutvalget, hovedutvalgene, dispensasjonsutvalget, klagenemnda, eldrerådet, rådet for likestilling av funksajonshemmede I Alta kommune, ungdomsrådet og reglement for folkevalgtesinnsynsrett er vedtatt av kommunestyret den 17.desember 2019. 

Reglement for politiske styrer, råd og utvalg 2019-2023 (PDF)

Rådmannens administrative delegasjon

Rådmannens administrative delegasjon er utarbeidet med bakgrunn i:

  • Reglement for Alta kommune vedtatt i kommunestyret 21.04.16
  • Delegasjonsreglement for politiske styrer, råd, utval, samt rådmannen vedtatt i kommunestyret 07.02.17 
  • Innkjøpsreglement vedtatt av kommunestyret i 2012

Rådmannens administrative delegasjon
Revidert 19.02.19

Forskrift om regler for godtgjørelse av folkevalgte 2019-2023

Alle folkevalgte - herunder også varamedlemmer, samt medlemmer av Ungdomsrådet gjøres kjent med dette reglement og kommunens reiseregulativ.
Dette reglementet revideres ved utgangen av hver kommunestyreperiode.

Forskrift om regler for godtgjørelse av folkevalgte 2019 – 2023
Vedtatt i kommunestyret 18.11.19