Tilsyn
Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Huseier plikter å gi feieren adkomst slik at feiing og tilsyn kan utføres.

Ca. 3 til 5 dager før boligtilsynet kommer vil du motta en SMS eller ett brev. Denne sendes ut til den som er registrert på eiendommen, enten som eier eller som beboer. Du må være hjemme når feieren kommer på tilsyn slik at du kan vise rundt i boligen.
Kan du ikke være til stede selv bør du avtale med noen som kan slippe feier inn. Personen må kjenne boligen godt.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/ fyringsanlegg, også servicerapport på eventuelt gassanlegg. Fikk du avvik sist det var feiing og tilsyn ønskes dokumentasjon på at manglene er utbedret.

Tilsynspersonellet er uniformert og skal alltid kunne fremvise legitimasjon. 

Dette kontrolleres

 • Tilstandskontroll av piper og brannmurer.
 • Tilstandskontroll av ildsteder.
 • Kontroll av røykvarslere og eventuelt hjelp med batteribytte.
 • Kontroll av slukkeutstyr.
 • Veiledning om utbedringer.
 • Veiledning om brannsikring i forhold til boligen.
 • Kontroll av dokumentasjon for gassanlegg.

Etter gjeldende forskrifter skal det være:

 • Minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom.
 • Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.
 • Slukkemiddel som er lett tilgjengelig og kan brukes i alle rom.
 • Alternativ rømningsvei.

 

Etter tilsyn
Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om hvordan avviket er tenkt utbedret. Feieren som var hos deg er nå din saksbehandler.