Feierlærling

For å få lærekontrakt i feierfaget, må søkeren ha bestått Vg1 Bygg og Anleggsteknikk eller tilsvarende.
”Tilsvarende” vurderes av det enkelte fagopplæringskontor.
Opplæringen strekker seg over 3 år i bedrift, og gjennomføres med 3 kursperioder på til sammen 17 uker ved Norges brannskole.
Opplæringen skjer iht. godkjent læreplan for opplæring i bedrift i feierfaget, og omfatter programfagene.

Krav til læretid før avleggelse av svenneprøve for lærlinger er 48 måneder. For å inngå lærekontrakt må kandidaten selv ta kontakt med en lærebedrift for å få lærling-plass.
Kandidaten, lærebedriften og fagopplæringskontoret i fylket tegner i fellesskap lærekontrakt som varer til endt læretid.

Kandidater utenom lærlingordning

Denne ordningen er for kandidater som melder seg opp til svenneprøven på grunnlag av allsidig praksis i faget. Disse kalles praksiskandidater og tilsvarer det som tidligere ble kalt § 20-kandidater.
Norges brannskole tilbyr eksamensforberedende kurs på 6 uker.
Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget.

Krav til læretid for kandidater uten lærlingkontrakt for avlegging av svenneprøve blir 48 måneder + 25%, dvs. 60 måneder. Kandidaten må her være ansatt i kommunalt eller privat feiervesen for å få tildelt plass på kurs ved Norges brannskole.
Kandidaten bør også ha minst 2 års praksis før første periode på kurs ved skolen.
Har kandidaten relevant utdannelse fra før, kan denne komme til fratrekk i praksistiden på 60 måneder.
Relevant utdannelse/praksis vurderes i hvert enkelt tilfelle av fagopplæringskontor i hjemfylket.