Betaling gjøres vi automatene eller via en av våre parkeringsapper ( Alta parkering eller EasyPark). Avgiften er den samme som fosilekjøretøy kr. 25,- pr time.

Det er også vedtatt en prisøkning på parkeringskort på 2.5 % fra dagens priser. Ny pris vil da være kr. 7080 pr år.

På P6 bortfaller maksimal tiden for parkering og det er nå ingen tidsbegrensning. Vi oppfordrer alle besøkende til Alta helsesenter å være ute i god tid for å unngå tidsproblemer i forbindelse med parkering.

Det blir og endringer på satsene for kontrollsanksjoner. Disse reguleres iht. parkeringsforskriften hvert 5 år. De nye satsene er som følger:

  • Ved overtredelse av vilkårene for parkering (f.eks ikke betalt avgift, feil registreringsnummer) kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr. 660,-.
  • Ved brudd på dokumentasjonsplikt på tidsbegrenset gratis parkering er satsen kr. 330,-.
  • For parkering på HC-plass uten å ha HC-kort er satsen kr. 990,-.

Satsene på offentlig parkeringsgebyr vil fremdeles være kr. 900,- iht forskrift om offentlig parkeringsgebyr.