ISPS adgangskort og nøkler

All trafikk og adgang til våre ISPS-havneterminaler er regulert gjennom internasjonalt lovverk, og Securitas utøver kontroll på vegne av Alta Havn. Det betyr at det kreves adgangsbevis for personell, kjøretøy og last for å komme inn på kaiene. Det er arbeidsgiver som søker om adgang og kursing. For adgang til skip må det tas kontakt med skipet direkte.

 • Bruk skjemaet nedenfor.
 • Den ansatte tar det nettbaserte ISPS-kurset hos Grieg-Connect her. [klikk på lenken]
 • Kurset er på norsk eller engelsk, og betales av søkers arbeidsgiver.

Det betales fast pris for utstedelse av ISPS-kort og nøkkelbrikker. Andre utrykninger betales per time etter gjeldende satser. 

** De som bare trenger nøkkelbrikke til bygninger ved Havneterminal, skal også bruke skjemaet nedenfor for å bestille.

Rutine 

1. Arbeidsgiver bestiller

Arbeidsgiver v/ daglig leder eller PFSO innkaller den ansatte til ISPS-kurs på eget kontor, og skriver ut søkerens kursbevis som pdf-dokument, fra griegconnect. (se over)

2. Søkeren fotograferes

Arbeidsgiver sørger for å sende et skarpt foto av søkeren.

 1. Personen bør stå med ryggen mot en nøytral bakgrunn
 2. Solbriller, caps eller hodeplagg tas vekk.
 3. Ta bildet i brysthøyde - gå nært
 4. Lagre bildet på en pc
 5. Last opp bildet direkte før du sender skjemaet her (se nederst)

3. Fyll ut søknadskjema

Arbeidsgiver og ansatt fyller i samarbeid ut den nettbaserte søknaden, legger ved bilde, og sender søknaden.

4. Søker får SMS om å hente sitt ID-kort

 1. ID-kort utleveres normalt påfølgende dag etter kl. 10.00. Den ansatte varsles ved SMS når kortet er klart til avhenting. 
 2. ID-kort kan KUN kvitteres ut personlig. 
 3. Legitimasjon må medbringes.
 4. Når arbeidsforholdet opphører skal nøkkelbrikken eller ID-kortet leveres tilbake til oss innen 1 uke. Firmaet belastes gebyr ved manglende retur.
 5. Ansvar for tilbakelevering har både arbeidsgiver og ansatt.