18. november kom informasjonsbrev nummer 53 der Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser om at det nå åpnes for oppfriskningsdose også for dem som ikke har underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp og er mellom 18 og 64 år.

Det som er verdt å merke seg er at dette ikke er en anbefaling, men et tilbud. FHI skriver:

Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.

 

Kommunen tar ikke kontakt og tilbyr time. De som ønsker vaksine må selv ta kontakt med vaksinasjonskontoret. 

Her får du mer informasjon om vaksinekontoret i Alta, åpningstider og kontaktinformasjon