Regjeringen
Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen 
Finn informasjon på regjeringen.no


Folkehelseinstituttet
Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du informasjon, nyheter og meldinger. 
Finn informasjon på fhi.no
Informasjon om koronaviruset - fakta, råd og tiltak 

Helsenorge 
Siste oppdaterte informasjon finner du på nettsidene helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symtomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggede tiltak 
Finn informasjon på helsenorge.no 


Helsedirektoratet 
Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du ringe
helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015. Der får du svar på generelle spørsmål

For helsepersonell og andre offentlige aktører er det opprettet en nettside med anbefalinger og informasjonsmateriell 
Finn informasjon på helsedirektoratet.no


Utdanningsdirektoratet
Oppdatering for skole og barnehage
Finn informasjon på Utdanningsdirektoratet

 

Andre hjelpenumre: 

Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015


Døgnåpen nasjonal  alarmtelefon for barn og unge: 116 111 
Barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Dette er telefontjenesten som barn og unge selv kan ringe til 

Døgnåpen chattjeneste for barn og unge: www.116111.no 
Alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpen chat-tjeneste. Tiltaket skal sikre at barn og unge kan melde ifra om vold, overgrep og omsorgssvikt til barnevernet på en måte de er godt kjent med.
Barn som lever under vanskelig forhold er ekstra utsatt nå som skoler, barnehage og fritidsklubber er stengt eller har redusert tilbud. Samtidig er det en nedgang i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenestene.

Pårørendelinjen: 90 90 48 48 
Pårørendelinjen er en hjelpetelefon for pårørende i alle aldre, og er åpen alle hverdager mellom kl. 09.00 og 15.00

Chatten er tilgjengelig på følgende nettside: 
UngePårørende.no - for barn og unge pårørende

Krisesenteret 
Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.
Krisesentrene tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning.

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.
Informasjon om krisesenteret 


Nettsiden www.ung.no 

Mange ungdommer kan synes at det er vanskelig å finne tilpasset informasjon om korona. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) samarbeider med mange andre offentlige tjenester og driver nettsiden ung.no.

På www.ung.no tilbys det informasjon og veiledning til ungdom samt at det en spørretjeneste der ungdom kan spørre om det de lurer på. Målgruppen er ungdom 13–20 år. Ung.no tar ungdommene på alvor med relevant, nyttig og oppdatert informasjon. Dette er en troverdig, tydelig og trygg aktør som tar ungdommene på alvor, og som de vet at de kan stole på. Det betyr at ungdom finner den informasjonen de trenger her.

Nettsiden har informasjon om de temaene som ungdom er interessert i - fra kropp, seksualitet og psykisk helse til fritid, jobb og utdanning. Her er det også viet plass til informasjon knyttet til koronapandemien