Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjeneste

Hva er skolehelsetjenesten?
Skolehelsetjenesten er et gratis og lovpålagt tilbud til alle elever på barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Tjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet. Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme barns helse og trivsel, og forebygge sykdom og skade. Tjenesten er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av normale hverdagsutfordringer. Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene der trivsel, læring og helse er i fokus.

Skolehelsetjenesten tilbyr undervisning om temaer i skolens læreplaner og undervisning knyttet til spesielle utfordringer ved skolen eller nærmiljøet. Gjennom møter med barn, ungdom og foreldre kan helsesykepleier gi råd og veiledning som bidrar til god helse.

Hva kan skolehelsetjenesten tilby?
Skolehelsetjenesten kan tilby helseopplysning, veiledning og undervisning for elever, foresatte og lærere. Individuelt eller i grupper.

Vi kan snakke om tema som

 • kropp og helse
 • pubertet
 • kjærlighet og forelskelse
 • søvn
 • mobbing
 • kosthold
 • fysisk aktivitet
 • vennskap
 • problemer med venner eller familie
 • vanskelige tanker, følelser, og bekymringer
 • seksuell helse og prevensjon
 • kjønnsidentitet
 • vold og overgrep
 • rusmidler


Hvordan komme i kontakt med oss?
Skolehelsetjenesten jobber i team, der flere helsesykepleiere samarbeider om å ivareta skolens elever på best mulig måte. Elever, foreldre, lærere og andre kan ta kontakt direkte uten henvisning. Kontaktinformasjon til helsesykepleier ved de ulike skolene finner du ved å trykke på feltene under.