Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig med gode muligheter for drop-in samtaler på skolen, med oppfølgingssamtaler ved behov. Vi skal sikre medvirkning og involvering fra barn og foreldre i arbeidet, og har et særlig ansvar for å følge opp barn og ungdommer som har det vanskelig.

Ved behov samarbeider vi med andre instanser som fastlege/ helsetjenester, pp-tjeneste, barnevern og habilitering i samråd med barn og foreldre.

Skolehelsestjeneste tilbys av helsesøstre på den enkelt skole.

Skole

Helsesykepleier

Tlf

Aronnes

Maret Elle Eira

453 96932

Kaiskuru

Line Synneva Larssen

916 65926

Komsa

Siri Linn Järnhäll

453 96909

Bossekop

Maret Elle Eira

453 96932

Øvre Alta

Elisabeth Hagen

916 37416

Gakori

Janne Normann

453 96923

Saga

Line Synneva Larssen

916 65926

Haldde Montessori

Beate Lund Opgård

456 96980

Leirbotn

Lise Flage Karlsen

960 95361

Elvebakken

Karina Johansen

475 07559

Alta kristne grunnskole

Elisabeth Hagen

916 37416

Rafsbotn

Lise Flage Karlsen

960 95361

Talvik

Beate Lund Opgård

453 96980

Tverrelvdalen

Lise Flage Karlsen

960 95361

Kvalfjord

Beate Lund Opgård

453 96980

Lom

Janne Normann

453 96923

Sandfallet ungdomsskole

Anne- Lene Thomassen

915 25401

Alta ungdomsskole

Anita Nilsen

452 77072

Alta videregående skole

Britt Helene Skum Walseth
Siri Linn Järnhäll
Anne- Lene Thomassen

453 96912
453 96909
915 25401

Alta folkehøyskole

Karina Johansen

475 07559