Informasjon om tilbud

Fra og med 1. januar 2023 kan vi med glede meddele at helsestasjonen tilbyr alle konsultasjonene i helsestasjonsprogrammet.
De som har fått beskjed om at neste konsultasjon til deres barn utgår grunnet ressursmangel, men som har bekymring knyttet til barnets helse/utvikling/samspill bes ta kontakt på telefon 78455326 for tilbud om time. 
 
 
Vi tilbyr:
 • Samarbeid med jordmor i overgang fra føde-/barselavdeling
 • Helsekonsultasjoner i tråd med helsestasjonsprogrammet
 • Barnevaksinasjonsprogram
 • Nettverksskapende arbeid i form av gruppekonsultasjoner
 • Rådgivning og veiledning til foreldre/foresatte
 • envisning til aktuelle samarbeidspartnere

Timebestilling

 • Etter fødsel sendes barnets epikrise fra fødeinstitusjon til helsestasjonen. Familien kontaktes av helsesykepleier for avtale om videre oppfølging. Barnet innkalles til konsultasjoner i tråd med helsestasjonsprogrammet.
 • Dersom du har behov for å avbestille, endre tidspunkt for en timeavtale eller behov for kontakt med helsesykepleier, ring Barn- og ungetjenestens servicetorg på telefon 78455326.
 • Ta også kontakt med Barn- og ungetjenestens servicetorg dersom du flytter fra Alta kommune, slik at barnets journal kan videresendes til ny bostedskommune.
 • Dersom du er nyinnflyttet til Alta kommune, ta kontakt på samme telefonnummer.

Åpen helsestasjon

Åpen helsestasjon er et lavterskeltilbud til sped- og småbarnsforeldre. Her kan du komme innom og snakke med helsesykepleier dersom du har spørsmål om barnets vekst, helse, trivsel eller utvikling. Dette er et drop in-tilbud torsdager kl. 13.00-15.00. Ingen timebestilling.

Klinisk ernæringsfysiolog deltar på åpen helsestasjon i partallsuker, og er da tilgjengelig for råd og veiledning.

Helsestasjonsprogrammet

Vi tilbyr følgende konsultasjoner på helsestasjonen:

 • Nyfødt: Hjemmebesøk av helsesykepleier cirka 7-10 dager etter fødsel.
 • 2-4 uker: Gruppekonsultasjon med helsesykepleier, tema: «I trygge hender».
  Link: https://www.youtube.com/watch?v=uGZIzAOP36c
 • 6 uker: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 3 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.
 • 4 mnd: Gruppekonsultasjon med fysioterapeut, tema: Motorisk utvikling.
 • 5 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.
 • 6 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 8 mnd: Gruppekonsultasjon med helsesykepleier.
 • 10 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.
 • 12 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 15 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.
 • 17-18 mnd: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.
 • 2 år: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier og lege.
 • 4 år: Enkeltkonsultasjon med helsesykepleier. Synstest. Språkkartlegging med kartleggingsverktøyet «Språk 4».

I tillegg kan det være aktuelt med ekstra konsultasjoner, veiledning og samtaler. Ta kontakt dersom du ønsker å snakke med din faste helsesykepleier.

Grupper på helsestasjonen

2-4 ukerskonsultasjon og 4 månederskonsultasjon vil foregå i gruppe. I gruppekonsultasjoner kan foreldre støtte hverandre og lære fra hverandres erfaringer. Gruppekonsultasjoner kan være nettverksskapende. Foreldre i samme situasjon kan få innsikt, forståelse og hjelp til å mestre foreldrerollen.

Samarbeidspartnere

Noen av våre samarbeidspartnere er:

 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Tannhelsetjenesten
 • PP-tjenesten
 • Barneverntjenesten
 • Tiltaksteam
 • Barnehager
 • Habiliteringstjenesten
 • Flyktningetjenesten
 • Flyktningehelsetjenesten
 • Rus- og psykiatritjenesten
 • Familievernet
 • NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge