Informasjon om tilbud

Helsesykepleier har fokus på familiens behov og barnets utvikling i forhold til vekst, motorikk, sanser og språk. Sentrale tema er veiledning i forhold til søvn, kosthold, barnesykdommer, ulykkesforebygging, hygiene, tannstell, vaksiner, fysisk/psykisk helse, samspill og tilknytning. Foreldre har også plikt til å medvirke til at barna deltar i helseundersøkelser.

På helsestasjonen møter du helsesykepleier, sykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Våre oppgaver er å fremme helse og forebygge sykdom/skader. Dette skjer gjennom helseundersøkelser, råd, støtte og veiledning.

Ved første kontakt vil vi opprette en journal til barnet. Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.

Gi også beskjed til oss om flytting/adresseendring. Når barnet flytter, er hovedregelen at journal skal overføres ny helsestasjon. Dette for å sikre faglig forsvarlig oppfølging av barnet.

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med jordmor i overgang fra føde-/barselavdeling
 • Helsekonsultasjoner i tråd med helsestasjonsprogrammet
 • Barnevaksinasjonsprogram
 • Nettverksskapende arbeid i form av gruppekonsultasjoner
 • Rådgivning og veiledning til foreldre/foresatte
 • Åpen helsestasjon (drop-in tilbud)
 • Henvisning til aktuelle samarbeidspartnere

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom, henvises barnet til fastlege eller spesialist. Ved akutt sykdom kan du henvende deg til barnets fastlege eller legevakt

Timebestilling

 • Etter fødsel sendes barnets epikrise fra fødeinstitusjon til helsestasjonen. Familien kontaktes av helsesykepleier for avtale om videre oppfølging. Barnet innkalles til konsultasjoner i tråd med helsestasjonsprogrammet.
 • Dersom du har behov for å avbestille, endre tidspunkt for en timeavtale eller behov for kontakt med helsesykepleier, ring Barn- og ungetjenestens servicetorg på telefon 78455326.
 • Ta også kontakt med Barn- og ungetjenestens servicetorg dersom du flytter fra Alta kommune, slik at barnets journal kan videresendes til ny bostedskommune.
 • Dersom du er nyinnflyttet til Alta kommune, ta kontakt på samme telefonnummer.

Åpen helsestasjon

Åpen helsestasjon er et lavterskeltilbud til sped- og småbarnsforeldre. Her kan du komme innom og snakke med helsesykepleier dersom du har spørsmål om barnets vekst, helse, trivsel eller utvikling. Dette er et drop in-tilbud torsdager kl. 13.00-15.00. Ingen timebestilling.

Klinisk ernæringsfysiolog deltar på åpen helsestasjon i partallsuker, og er da tilgjengelig for råd og veiledning.

Helsestasjonsprogrammet

Vi tilbyr følgende konsultasjoner på helsestasjonen:

 • Hjemmebesøk
 • 2-4 uker: (Gruppe) Tema: I trygge hender. Link: https://www.youtube.com/watch?v=uGZIzAOP36c
 • 6 uker: Helsesykepleier og lege (vaksine)
 • 3 måneder: Helsesykepleier (vaksine)
 • 4 måneder: Gruppe med fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Tema: Motorisk utvikling og introduksjon av fast føde.
 • 5 måneder: Helsesykepleier (vaksine)
 • 6 måneder: Helsesykepleier og lege
 • 8 måneder: Helsesykepleier
 • 10 måneder: Helsesykepleier
 • 12 måneder: Helsesykepleier og lege (vaksine)
 • 15 måneder: Helsesykepleier (vaksine)
 • 17-18 måneder: Helsesykepleier
 • 18 måneder: Gruppe med klinisk ernæringsfysiolog og familieterapeut
 • 2 år: Helsesykepleier og lege
 • 4 år: Helsesykepleier. Synstest, hørselstest og språkkartlegging med kartleggingsverktøyet «språk 4».

I tillegg kan det være aktuelt med ekstra konsultasjoner, veiledning og samtaler. Ta kontakt dersom du ønsker å snakke med din faste helsesykepleier.

Grupper på helsestasjonen

2-4 ukerskonsultasjon og 4 månederskonsultasjon vil foregå i gruppe. I gruppekonsultasjoner kan foreldre støtte hverandre og lære fra hverandres erfaringer. Gruppekonsultasjoner kan være nettverksskapende. Foreldre i samme situasjon kan få innsikt, forståelse og hjelp til å mestre foreldrerollen.

18 måneder: Gruppe med klinisk ernæringsfysiolog og familieterapeut.

Samarbeidspartnere

Noen av våre samarbeidspartnere er:

 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Tannhelsetjenesten
 • PP-tjenesten
 • Barneverntjenesten
 • Tiltaksteam
 • Barnehager
 • Habiliteringstjenesten
 • Flyktningetjenesten
 • Migrasjonshelsetjenesten
 • ABI (Alta bosetting og integrering)
 • Rus- og psykiatritjenesten
 • Familievernet
 • NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge

Barnevaksinasjonsprogrammet

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene?

Når barnet får vaksiner, er helsepersonell pliktige til å melde disse inn til nasjonalt vaksineregister SYSVAK. Du som forelder kan logge inn på HelseNorge.no og se oversikt over egne og ditt barns vaksiner der. 

Tannhelse

Tannstell hos barn

Barnet innkalles til første rutinemessige sjekk rundt 3-års alder. Dersom barnet har fått en tannskade, eller du ønsker kontakt med tannklinikken, ta kontakt med Alta tannklinikk

Fødselsdepresjon

Det er normalt å kjenne seg nedstemt etter fødsel. Hvis du kjenner deg vedvarende nedstemt og trist, kan du ha en begynnende fødselsdepresjon, link: Fødselsdepresjon - Helsenorge Snakk med helsesykepleier som kan tilby støttesamtaler, eventuelt henvise til annen hjelp.

Følelsesmessige forandringer i forbindelse med graviditet, fødsel og barseltid

Dere vil få tilbud om å fylle ut EDPS skjema ved 6 ukers konsultasjon eller ved behov.
Brosjyre EPDS