Hvem jobber i skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, skolelege, og klinisk ernæringsfysiolog. Helsesykepleieren deltar i skolens tverrfaglige team og kan henvise til andre instanser ved behov.

Skolehelsetjenesten samarbeider gjerne med foreldre, skole, lege, PP- tjenesten, BUP, barnevern, tiltaksteam, fysioterapeut og spesialisthelsetjeneste etter behov.

Kontaktinformasjon for skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal være er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foresatte.

Ofte hjelper det å prate med en trygg fagperson som har taushetsplikt, dersom man bekymrer deg for noe. Hos oss kan man spørre og snakke om det man lurer på. Det er også mulig å ta kontakt dersom man har en venn som trenger hjelp eller veiledning.

​Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten ved Alta videregående skole 

  • Helsesykepleier Siri-Linn Järnhäll, Tlf. 453 96 909
    Er tilstede på skolen på faste dager.
     
  • Helsesykepleier Astrid Rasdal Kemi, Tlf. 916 12 346
    Er tilstede på skolen på faste dager.

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Vi er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av normale hverdagsutfordringer.

Skolehelsetjenesten skal samarbeide med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til å sikre et godt fysisk og psykososialt miljø til elevene.

Taushetsplikt

Alle ansatte i skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det dere snakker om.

Når du er 16 år
Er du over 16 år, vil ikke opplysninger om deg deles med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke.

Noen ganger vil helsepersonell kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonell vil kontakte foreldrene dine. Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller til barnevernet. Det er når det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme.

Overføring av journal til skolehelsetjenesten

Dersom man flytter inn/ut av Alta kommune er det ønskelig at Barn- og ungetjenestens servicetorg kontaktes på telefon 78455326, slik at journal kan videresendes til skolehelsetjenesten i riktig bostedskommune.