Hvem jobber i skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, skolelege, og klinisk ernæringsfysiolog. Helsesykepleieren deltar i skolens tverrfaglige team og kan henvise til andre instanser ved behov.

Skolehelsetjenesten samarbeider gjerne med foreldre, skole, lege, PP- tjenesten, BUP, barnevern, tiltaksteam, fysioterapeut og spesialisthelsetjeneste etter behov.

 

 

Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten ved barneskoler i Alta

Skolehelsetjenesten skal være er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foresatte.

​Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten ved barneskoler i Alta: 

Alta Kristne grunnskole

 • Foreløpig vakant 
   

Aronnes skole

Skolen har ingen faste dager for tilstedeværelse. Helsesykepleiere som sammen har ansvar for oppfølging av elever ved skolen er

 • Konstituert sykepleier Ann Katrin Kristensen. Tlf  453 96 934


Bossekop skole

 • Konstituert helsesykepleier Maret Elle Eira, Tlf 453 96 932
  Er tilstede på skolen på faste dager.

 

Elvebakken skole

 • Konstituert sykepleier Berit Therese Varsi. Tlf 453 96 949
  Er tilstede på skolen på faste dager.


Gakori skole

 • Konstituert sykepleier Tuvar Marie Steen. Tlf. 453 96 923 
  Er tilstede på skolen på faste dager.
   

Haldde Montesori

 • Foreløpig vakant


Kaiskuru skole


Komsa skole 

Konstituert sykepleier Ann Katrin Kristensen Tlf. 45396934
Er tilstede på skolen på faste dager.


Kvalfjord skole

Skolen har ingen faste dager for tilstedeværelse. 


Leirbotn oppvekstsenter

Skolen har ingen faste dager for tilstedeværelse. 


Rafsbotn skole

 • Helsesykepleier Beate Lund Opgård, Tlf. 453 96 980
  Er tilstede på skolen på faste dager.

 

Saga skole

Skolen har ingen faste dager for tilstedeværelse. 

 • Konstituert helsesykepleier Maret Elle Eira, Tlf 453 96 932
  Er tilstede på skolen på faste dager.

 

Talvik skole

 • Helsesykepleier Beate Lund Opgård, Tlf. 453 96 980
  Er tilstede på skolen på faste dager.

 

Tverrelvdalen skole

 • Helsesykepleier Lise Flage Karlsen, Tlf 960 95 361
  Er tilstede på skolen på faste dager.

 

Øvre Alta skole

Skolen har ingen faste dager for tilstedeværelse. 

 • Foreløpig vakant

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Vi er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av normale hverdagsutfordringer.

Skolehelsetjenesten skal samarbeide med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til å sikre et godt fysisk og psykososialt miljø til elevene.

Taushetsplikt

Alle ansatte i skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det dere snakker om.

Når du er 12 år
Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten. Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonell som skal bestemme i disse tilfellene.

Fast program for barneskole

1. trinn
Når barnet begynner i 1.trinn, vil skolehelsetjenesten tilby en helsesamtale med helsesykepleier og en legeundersøkelse av barnet. Dette er en veldig fin måte å bli kjent med både barnet og foreldrene/foresatte.

Skolestartundersøkelsen gjennomføres ved skolehelsetjenestens lokaler i 2. etg. på Parksenteret. Du eller dere som foreldre er med. Helsesykepleier vil blant annet snakke med dere om: 

 • søvn og søvnproblemer
 • fysisk aktivitet, fritidsaktivitet og stillesitting
 • tannhelse
 • trivsel
 • ulykker og skader
 • vaksinering
 • vold, overgrep og omsorgssvikt

Dere kan også ta opp det dere lurer på rundt barnets helse og andre ting som har betydning for barnets trivsel. Dere vil få tilbud om oppfølgingssamtaler dersom det er behov for dette.

Barnet vil bli undersøkt av lege. Legen vil kartlegge om barnet har noen sykdommer og hvilke sykdommer barnet har hatt tidligere. Legen vil lytte på barnets hjerte og lunger, samt undersøke:

 • tenner
 • motorikk
 • muskler og ledd
 • om testiklene til guttene er nede i pungen

Skolehelsetjenesten skal også utvikle et undervisningsopplegg i klassen for 1. trinn, som vil tilbys skolene etter hvert.

 

2. trinn
Barnet får tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Helsesykepleier kommer til skolen for å gi vaksine. Foreldrene kan følge barnet dersom de selv ønsker det.

 1. Vi får vaksine - Informasjonsfilm til elever på 2. trinn
 2. Folkehelseinstituttet - Hvorfor er det viktig å vaksinere?

 

3. trinn
I tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten gjennomføres vekstmålinger av barna på 3. trinn.

Skolehelsetjenesten skal også utvikle et tilbud om helsedag for elevene på 3.trinn, som vil tilbys skolene etter hvert. For å ta gode helsevalg trenger elevene kunnskap om ulike faktorer som påvirker egen helse, som for eksempel ernæring, fysisk aktivitet og søvn. Vi ønsker å nå ut til elevene gjennom økt kunnskap, refleksjon og praktisk tilnærming.


4. trinn
Ingen fast program for dette trinnet.


5. trinn
I tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten tilbyr skolehelsetjenesten pubertetsundervisning i samarbeid med skolen.

Vi snakker om kropp, seksualitet, følelser, grenser og hva som skjer i kroppen når puberteten melder sin ankomst

 

6. trinn
Barnet får tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). Helsesykepleier kommer til skolen for å gi vaksine.

 1. Folkehelseinstituttet - Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR) (informasjonsfilm til elever på 6. trinn)
 2. Folkehelseinstituttet - MMR-vaksine i grunnskolen (brosjyre for barn og foreldre)

 

7. trinn
Barnet får tilbud om vaksine mot HPV (humant papillomavirus). Denne vaksinen gis i to doser, med minst seks måneders mellomrom. Vaksinen beskytter mot livmorhalskreft hos kvinner og andre HPV-relaterte krefttyper hos begge kjønn.

 1. Folkehelseinstituttet - HPV-vaksine (informasjonsfilm til elever på 7. trinn)

Overføring av journal til skolehelsetjenesten

Barnets journal overflyttes i prinsippet automatisk fra helsestasjonen til skolehelsetjenesten, så lenge barnet bor i Alta Kommune.

Dersom barnet flytter inn/ut av Alta kommune må foresatte kontakte Barn- og ungetjenestens servicetorg på telefon 78455326, for å få journal oversendt til skolehelsetjenesten i ny bostedskommune. Det er også mulig å ta kontakt på mail: Postmottak.BarnogUnge@alta.kommune.no

Aktuelle nettressurser

 1. For barn

 

 1. For foreldre