Hvem jobber i skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er tverrfaglig og består av helsesykepleier, skolelege, og klinisk ernæringsfysiolog. Helsesykepleieren deltar i skolens tverrfaglige team og kan henvise til andre instanser ved behov.

Skolehelsetjenesten samarbeider gjerne med foreldre, skole, lege, PP- tjenesten, BUP, barnevern, tiltaksteam, fysioterapeut og spesialisthelsetjeneste etter behov.

 

Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten ved ungdomsskoler i Alta

Skolehelsetjenesten skal være er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn, ungdom og deres foresatte.

Ofte hjelper det å prate med en trygg fagperson som har taushetsplikt, dersom man bekymrer deg for noe. Hos oss kan man spørre og snakke om det man lurer på. Det er også mulig å ta kontakt dersom man har en venn som trenger hjelp eller veiledning.

Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten ved ungdomsskoler i Alta: 

Alta Ungdomsskole

  • Helsesykepleier Anita Nilsen, Tlf 452 77 072
    Er tilstede på skolen på faste dager.

 

LOM kompetansesenter
Skolen har ingen faste dager for tilstedeværelse. 

Sandfallet ungdomsskole

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Vi er opptatt av å styrke elevenes kunnskap om egen helse og bidra til mestring av normale hverdagsutfordringer.

Skolehelsetjenesten skal samarbeide med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid for å bidra til å sikre et godt fysisk og psykososialt miljø til elevene.

Taushetsplikt

Alle ansatte i skolehelsetjenesten har en streng taushetsplikt. Det betyr at de som hovedregel ikke har lov til å fortelle videre det dere snakker om.

Når du er 12 år
Hvis du er under 12 år, må helsepersonell i de fleste tilfeller fortelle foreldrene dine om at du har vært hos skolehelsetjenesten. Hvis du er over 12 år, kan du be om at foreldrene dine ikke skal kontaktes. Det er likevel helsepersonell som skal bestemme i disse tilfellene.

Når du er 16 år
Er du over 16 år, blir ikke opplysninger om deg delt med foreldrene dine uten at du har sagt ja til det. Å gi en slik tillatelse kalles å gi samtykke.

Noen ganger vil helsepersonell kunne gi opplysninger til foreldrene dine også når du er over 16 år, hvis informasjonen er nødvendig for at foreldrene dine skal kunne oppfylle foreldreansvaret sitt. I slike tilfeller skal du få informasjon om at helsepersonell vil kontakte foreldrene dine. Noen ganger må helsepersonell gi opplysninger om deg videre, for eksempel til politiet eller til barnevernet, hvis det er fare for at du kan skade deg selv eller andre, eller hvis det er tydelig at du ikke har det bra hjemme.

Fast program for ungdomsskole

8. trinn
Alle elever på 8. trinn får tilbud om individuell helsesamtale og vekstmåling med helsesykepleier i etterkant av klassesamtalen, i tråd med nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten skal også utvikle et undervisningsopplegg med tema god helse for 8. trinn, som vil tilbys skolene etter hvert.


9. trinn
I tråd med Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten tilbyr skolehelsetjenesten pubertetsundervisning i samarbeid med skolen.


10. trinn
Elevene får tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Helsesykepleier kommer til skolen for å gi vaksine.

Det anbefales at denne vaksinen oppdateres hvert 10. år gjennom hele voksenlivet.

Overføring av journal til skolehelsetjenesten

Dersom barnet flytter inn/ut av Alta kommune må foresatte kontakte Barn- og ungetjenestens servicetorg på telefon 78455326, for å få journal oversendt til skolehelsetjenesten i ny bostedskommune. Det er også mulig å ta kontakt på mail: Postmottak.BarnogUnge@alta.kommune.no

Aktuelle nettressurser

  1. For barn og unge

 

  1. For foreldre