Pårørendeskolen er et tilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn som har en demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen med demens og for deg som pårørende.

Et overordna mål for Alta kommune, og i mange tilfeller for persone selv, er å bo lengst mulig hjemme. Da må også familie ivaretas. Det finnes mange tiltak og tilbud, som kan gjøre det enklere å bo hjemme. Både for familie og den som er syk.

Et av tiltakene er pårørendeskolen, som gjennomføres årlig. Et svært populært tilbud. Du treffer andre pårørende i samme situasjon, lege og andre fagpersoner med kompetanse på området. Det vil bli gode muligheter for spørsmål og dialog.

Pårørendeskolens målsetting er å:
 • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
 • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
 • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
 • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegges åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Påmelding:

Helse og sosialadministrasjonen
E-post: posths@alta.kommune.no
Telefon: 784 55 400 (Trykk en for Helse og sosialadministrasjonen)

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det.
Renate O. Thomassen, avdelingsleder Aspelund dagsenter:
Telefon 46 90 44 21 

Frist for å melde seg på er 24. september

Program

26. september kl.18.00-20.00
 • Demenssykdommer v/ overlege alderspsykiatri UNN Line T. Stelander 
 
 3. oktober kl.18.00-20.00
 • Mat og måltid for personer med demens v/ klinisk ernæringsfysiolog Thea J. Berglund (1t)
 • Kommunikasjon og samvær med personer med demenssykdom v/ sykepleier fra Altagårdshagen (1t)
 
10.oktober 18.00-20.00
 • Medikamentell behandling v/ farmasøyt Christine Zountourides (1t)
 • Informasjon om kommunale tjenester v/ Renate O. Thomassen og Nina Karita Eira (1t)
 
17. oktober kl.18.00-20.00
 • Demens og rettigheter; vergemålsloven v/ advokat i Alta kommune Grethe Hansen (2t)
 
 24. oktober kl.18.00-20.00
 • Smarthuset (1t)
 • Samtalegrupper (1t)
 
31. oktober kl.18.00-20.00
 • Demensforeningen v/ Ann Connie Strifeldt (1t)
 • Brannforebygging og sikkerhet i hjemmet v/ Alta brann og redning (1t)
 
NB: Det kan bli endringer i innholdet, men dato og klokkeslett er fastsatt.