Det er ikke timebestilling, kun drop-in. Utlufting innendørs! Oppmøtested: Parksenteret 1. etasje. Grunnet mye byggeaktivitet på senteret anbefales det å bruke senterinngang mot Apotek 1

Følgende dager vil det være influensavaksinering mellom klokken 16.00 – 18.30:

Tirsdag 24.oktober
Tirsdag 31.oktober
Torsdag 9.november

Influensavaksine kan gis samtidig med koronavaksine.


Her finner du mer informasjon om influensavaksine

Her finner du informasjon om koronavaksine 


For de som av ulike grunner ikke kan møte på ovenfor nevnte datoer – ta kontakt med oss på post.vaksine@alta.kommune.no eller ring 784 55 000 (Alta Rådhus) og be de sende epost til vaksinekontoret.
 

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med ;
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa annet utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Priser:

 • Personer utenfor risikogruppe: 200,-
 • Vaksine mot lungebetennelse: 350:-