Posisjonen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, MDG og Kristelig Folkeparti har levert budsjettforslag sammen. De fire førstnevnte utgjør posisjonen, mens de tre sistnevnte er støttepartier til posisjonen.

Her kan du laste ned og lese gjennom posisjonens forslag

Posisjonens forslag, som er innstilling med endringsforslag, fikk flertall i Formannskapet 23. november da det var oppe til behandling.

Her finner du sakspapirene til Formannskapet. Her kommer også protokollen fra møtet når den er klar

Frp

Fremskrittspartiet har også levert et forslag til budsjett, og det kan du laste ned og lese gjennom her

Forslaget fra Frp falt, men skal ut på høring likevel.

Høyre

Her kan du laste ned og lese gjennom Høyre sitt forslag til budsjett

Forslaget fra Høyre falt, men skal ut på høring likevel.

Kommunedirektørens forslag

Kommunedirektøren leverte sitt forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027 den 1. november. Torsdag 23. november leverte de politiske partiene sine forslag da Formannskapet var samlet. 

Nå skal alle forslagene litt ute til høring i to uker. 8. desember møtes kommunestyret og da skal de vedta det endelige budsjettet og økonomiplanen. 

Her finner du kommunedirektørens forslag