Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Budsjett og økonomiplaner

Årsbudsjettet utgjør bindende økonomiske disposisjoner for det påfølgende kalenderåret. Det vil si at beløpene som bevilges til de ulike tjenesteområdene gjennom årsbudsjettet skal etterleves av både kommunestyret og kommunens administrasjon.

Handlings- og økonomiplan er et styringsdokument som viser hvordan kommunen planlegger å nå de økonomiske og samfunnsmessige målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel. Dokumentet inneholder blant annet analyser, tiltak, samt retningsgivende føringer for finansiering i kommende år for de kommunale tjenestene (4 år) og investeringer (8 år).

Årsbudsjettet og Handlings- og økonomiplan utarbeides i et felles dokument.

Illustrasjon økonomi

Aktuelt