Hele Byløypa er 21 km lang, men kan deles opp i flere korterer turer. Fra 15. februar vil det være 6 poster langs løypa. Alle som tar 4 poster får premie.

Byløyperennet varer fra 15. februar til 11.april. 

Hovedpremien i år er en drikkeflaske i metall. Ellers åpner vi opp restlageret vårt. Premie.jpg

Sett av datoen,  mer informasjon kommer etterhvert! Følge med.