Å være pårørende til en person med demens er krevende og det sier også at det er en pårørendesykdom. Pårørende trenger støtte og veiledning.  

Et overordna mål for Alta kommune, og i mange tilfeller for persone selv, er å bo lengst mulig hjemme. Da må også familie ivaretas. Det finnes mange tiltak og tilbud, som kan gjøre det enklere å bo hjemme. Både for familie og den som er syk.

Et av tiltakene er pårørendeskolen, som gjennomføres årlig. Et svært populært tilbud.

Pårørendeskolens målsetting er å:
  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegges åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Påmelding:

Helse og sosialadministrasjonen
E-post: posths@alta.kommune.no
Telefon: 784 55 400 (Trykk en for Helse og sosialadministrasjonen)

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det.
Renate O. Thomassen, avdelingsleder Aspelund dagsenter:
Telefon 46 90 44 21 

Program

6. september 2022 kl.18.00-20.00
Demenssykdommer v/ overlege Ole Grønnli (2t)
 
13. september 2022 kl.18.00-20.00
Medikamentell behandling v/ farmasøyt Christine Zountourides (1t)
Pårørendestøtte. Prosjekt i Alta kommune v/Linda Kristin Suhr. (1t)
 
20.september 2022 18.00-20.00
Sonas 
Kommunale tjenester i Alta kommune. Informasjon om Altagårdshagen demensomsorgssenter. v/ Renate O. Thomassen og Kristin Sivertsen (1t)
 
27. september 2022 kl.18.00-20.00
Demens og rettigheter; vergemålsloven 
v/ advokat i Alta kommune Grethe Hansen (2t)
 
 4. oktober 2022 kl.18.00-20.00
Smarthuset (2t) To grupper
 
11. oktober2021 kl.18.00-20.00
Brannforebygging og sikkerhet i hjemmet. v/ Roger Thorsen (1t)
Informasjon fra Demensforeningen. v/ Ann Connie Strifeldt (1t)
 
NB: Det kan bli endringer i innholdet, men dato og klokkeslett er fastsatt.