Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper: 
• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli) 
• Personer 65-74 år

Folkehelseinstituttet vil i løpet av noen få uker komme tilbake med informasjon om tidspunkt for oppstart av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. 

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.

FHI anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge: 
1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie 
2. Aldersgruppen 80 år og eldre 
3. Aldersgruppen 75-79 år

Kommunen starter i sommer med vaksinering av beboere på sykehjemmene, samt eldre personer som mottar hjemmesykepleie. 

Andre som ønsker vaksine og er i målgruppen må selv ta kontakt for å få time til vaksine. 

Ta kontakt med lokale apotek for å få vaksinen. Her er informasjon om hvilke apotek som tilbyr koronavaksine

Boots Apotek, Elvebakken, vil i ukene 26-28 ikke kunne tilby koronavaksinering på grunn av ferieavvikling. Det vil derfor ikke være mulig å bestille time via bookingsystemet i disse ukene.

Alta kommunes vaksinasjonskontor gir også koronavaksine. Her er informasjon om åpningstider

Informasjon om koronavaksine