Brannvernuka sparkes i gang mandag 18. september og avsluttes med åpen brannstasjon lørdag 23. september.
 
Alta brann og redning inviterer Altas befolkning til å komme innom på åpen dag. 
 
– Vi åpner dørene våre klokken 10 på lørdag og holder åpent fram til klokken 14. Det blir ulike aktiviteter og mulighet for å kjøpe noe enkelt å bite i. Bjørnis gleder seg voldsomt og skal ha oppvisning sammen med kulturskolen, sier leder for forebyggende Roger Thorsen.
 
Underveis i brannvernuken er konstabler fra brannstasjonen ute å besøker flere barnehager i byen og det synes både brannkonstablene og barna er stor stas!
 
Åpen brannstasjon er en del av den nasjonale Brannvernuka i regi av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og forsikringsselskapet If.
 

Husk å øve - også hjemme

Skoler og barnehager har krav på å gjennomføre jevnlige brannøvelser. I hjemmet har vi ikke det samme kravet, til tross for at de fleste farlige branner oppstår der. Nettopp derfor er det viktig å vite hva man skal gjøre ved branntilløp eller brann i hjemmet. Årlige øvelser der man bor – gjerne også oftere – vil bidra til at alle i husholdningen i større grad vet hva man skal gjøre om ulykken først er ute.

– Vi oppfordrer alle til å bruke Brannvernuka til å prate om, og øve på, hva man skal gjøre om det begynner å brenne i boligen. Det behøver ikke være mer komplisert enn at dere avtaler en møteplass og hvem som skal gjøre hva. All erfaring viser at de som har øvd og er forberedt på dramatiske hendelser også håndterer de best, forteller Thorsen.

Brannvernuken

Med brannvernuka ønsker vi å bevisstgjøre store og små om brannforebygging i hjemmet, og inspirere til å ha brannøvelse hjemme. Begynner det å brenne gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. Derfor der det viktig å øve!

Hvert år arrangeres Brannvernuka i uke 38. Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten: Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker. Folk trenger en påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen.

Hvis det skulle begynne å brenne, gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. All erfaring viser at det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte hadde trent på hvordan de skulle opptre. Med Brannvernuka håper vi å inspirere til økt hyppighet av og bedre kvalitet på brannøvelser på arbeidsplasser, i barnehager, skoler, institusjoner og ute i de tusen hjem.

 

Tips til brannøvelse hjemme:

Ta en prat med hele familien, f.eks. ved middagsbordet om hva man skal være ekstra påpasselig med for å unngå brann. 
Prat om hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne, hva om det begynner å brenne mens man sover? Hører alle røykvarsleren? Tenk gjennom ulike scenarier. Hva om det brenner i trappa?  Hva er alternative rømningsveier ut? Er det små barn, avtal gjerne hvem som tar ansvar for hvilket barn og snakk med barna om at de ikke må gjemme seg.
Bli enige om en sikker møteplass ute som alle kjenner godt, for eksempel postkassen eller søppelkassen.
Sjekk ut ulike rømningsveier og at de fungerer, klarer for eksempel alle komme seg ned brannstigen?
Sjekk at røykvarslerne fungerer som de skal.
Vit hvor brannslokkeutstyret er plassert og hvordan det brukes og sjekk at det ikke er gått ut på dato