Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Slik er smittesituasjonen akkurat nå

Oppdaterte tall på antallet smittede. Les mer

Om Alta kommune

Alta kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas gjennom delegering av ansvar og myndighet fra Kommunestyret, via rådmannen til kommunallederne og videre til virksomhetslederne. Alta kommune hadde i 2020 42 virksomheter fordelt på 3 ulike tjenesteområder, og i underkant av 2.000 ansatte totalt. 

Er du interessert i å se hvordan kommunen endte opp økonomisk i fjor, så trykk på årsmelding 2020. I budsjett 2021 kan du se hva rådmannen og hans stab budsjetterte for 2021, og økonomiplanen frem til 2024. Hvert år i oktober legger Rådmannen frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan. I desember vedtar Kommunestyret endelig budsjett og økonomiplan.

 Årsmelding 2020.jpg      Budsjett og økonomiplan[1].jpg

Aktuelt

Rådmann Bjørn-Atle Hansen

Her kan du lese budsjettdrøftingsnotatet

Den store utfordringen for Alta kommune nå er å få kontroll på økonomien, slik at vi beholder handlefriheten inn i fremtiden, skriver Rådmann Bjørn At...
Medlemmer i digitaliseringsrådet

Rådmannens siloknusere

Digitaliseringsrådet er Rådmannens forlengede arm i arbeidet med å digitalisere kommunen.