Hvilke jobber finnes i Alta kommune?

I kommunen har vi ansatte med mange ulike utdanninger og opplæringer. Her er noen av dem:
 
Økonomi og regnskap
Økonomi og ledelse 
Offentlig administrasjon og ledelse
Yrkesfaglig kontor og administrasjon 
Samfunnsplanlegging
Arkitektur 
Helse og ernæring 
Sosiologi 
Veterinærstudie 
Markedsføring og ledelse 
Kommunikasjon
JUS
Informatikk
Praktisk IT
Arbeids- og organisasjonspsykologi
Medisin
Tannlegestudiet 
Sykepleierstudiet
Spesialsykepleiestudie 
Yrkesfaglig helsearbeid 
Klinisk psykologi
Sosionomstudiet 
Yrkesfaglig konditori- og matfagslinje
Grunnskolelærer 1.–7. trinn
Grunnskolelærer 5.–10. trinn
Lektorutdanning
Fag- og yrkesfaglærerutdanning
Barnehagelærerutdanning
Pedagogikk
Spesialpedagogikk 
Rektorutdanning
Musikkvitenskap
Kulturvitenskap 
Ingeniørutdanning
Renholdssertifisering
Grunnkurs for brannkonstabler
Prosjektledelse 
Yrkesfaglig maskinfører
Yrkesfaglig tekniker 
Yrkesfaglig elektro
Yrkesfaglig bygg- og anlegg 
Biolog 
 
Dette er bare noen av veiene å gå for å treffe på en relevant jobb i Alta kommune.

Skole og utdanning i Alta

På Alta videregående skole er det et rikt tilbud med 13 utdanningsretninger å velge mellom, samt voksenopplæring.

Les mer om tilbudet ved skolen her

Alta kommune tilbyr også voksenopplæring, samt norskopplæring for voksne innvandrere.

Tilbudet finner du ved Alta Integrerings- og kompetansesenter

Ved Campus Alta, som er en del av Universitetet i Tromsø, går det 2460 studenter. Campusen har vært, og er, en viktig faktor i altasamfunnet.

Gå direkte til studiekatalogen ved campus Alta her