Faktura til oss

Alta kommune har i 2012 innført elektronisk handel, dvs. at alle avtaleleverandører vil kunne bli stilt krav til om å tilgjengeliggjøre sin varekatalog på Ehandelsplattformen. 
Det stilles også krav til alle leverandører som har faktura til Alta kommune, at de skal sende faktura elektronisk i EHF-format.(Lovkrav fra 01.01.15)
Faktura skal leveres via PEPPOL’s infrastruktur.

Leveringsadressen er: 9908:944588132

Alta kommunes organisasjonsnr.: 944 588 132

Faktura fra oss

Alle transaksjoner skjer databasert og via kommunens bankforbindelse.

Hovedbankkonto 4901.07.00190 kan benyttes til alle typer innbetalinger uten kid.
Ved bruk av denne konto, vær vennlig og merk innbetalingen med hva betalingen gjelder.

Bankkonto for innbetaling av kommunale krav er 4612.39.54807. Denne konto kan bare benyttes ved bruk av kid. 

Alta kommunes organisasjonsnr.: 944 588 132

Fakturering og innbetaling av kommunale tjenester
Avdelingen sender ut kommunale krav via eget faktureringssystem. Betalingsblankett med kid-informasjon medfølger, denne må benyttes for å få betalingen automatisk registrert.
Henvendelser vedrørende fakturagrunnlaget må skje til det enkelte tjenesteområdet. Se henvisning på mottatt faktura.
Kommunen har egen bankkonto 4612.39.54807 for innbetaling av kommunale krav med kid.
Det er krav til alle offentlige virksomheter at de skal kunne levere faktura i EHF-format elektronisk. (statens standardiserte handelsformat).
Alta kommune leverer faktura i EHF-format til offentlige virksomheter via PEPPOL’s infrastruktur.

Fakturakopi
Er det behov for kopi av mottatt faktura, vennligst ta kontakt på epost postmottak@alta.kommune.no.

Efaktura og avtalegiro til private kunder
Alta kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro. Du kan velge både eFaktura og avtalegiro i din nettbank, eventuelt ta kontakt med din bankforbindelse.
Efakturareferansen er ditt kundenummer. Avtalegiroreferansen er kidnr på sist mottatte faktura.