Veier du kan gå med yrkesfag

Det er stort behov for fagarbeidere. Med fagbrev stiller du sterkt i arbeidsmarkedet.
I kommunesektoren er det mange muligheter for utdanning innenfor helse, skole/SO, barnehage, ernæringskokk, service- og administrasjon, anleggsmaskinfører, bygg drifter, IT-drift- og IT-utvikler.

  • Etter Vg2 søker du læreplass i kommune/bedrift
  • Du tar hele eller deler av utdanningen på en arbeidsplass.
  • Du har rettigheter og plikter som andre arbeidstakere og er underlagt Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 
  • Du får lønn i læretiden. Bruttolønn kr 16 208 per måned.
  • Du har interesse, engasjement og ansvar for arbeidet.

Her kan du lese mer om studietilbud ved Alta videregående skole

Modell som viser veier å gå dersom man velger yrkesfag